InnoHill

Tervetuloa

InnoHill osakeyhtiön toiminta keskittyy kahteen alueeseen, innovaatioihin ja konsultointiin. Konsulttitoiminta tapahtuu aputoiminimen alla, InnoHill Consulting. Yritys toimii globaalisti Suomesta käsin.

Uudessa on valtavasti mahdollisuuksia, mutta olemassa olevaa voidaan yleensä parantaa vain pienin askelin. InnoHill keskittyy ensimmäiseen vaihtoehtoon eli uuden luomiseen, mutta ei sulje pois toista. Yritys etsii käyttökelpoisia ja tehokkaita ratkaisuja todettuihin ja piilossa oleviin ongelmiin omin voimin tai kumppaneiden kanssa. Ratkaisujen etsinnässä ja niiden kehityksessä yritys nojaa laajasti luonnontieteisin ja niitä lähellä oleviin teknisiin tieteisiin.

InnoHillin aikomuksena ei ole perustaa omaa valmistusta eikä myyntiä ratkaisujen pohjalta vaan pyrkii lisensioimaan ne parhaille mahdollisille kumppaneille silloin kun kyseessä oleva innovaatio on saavuttaneet sopivan kypsyysasteen.