InnoHill

Välkommen till InnoHill

InnoHill aktiebolagets verksamhet riktar sig mot två områden, innovationer och konsultering. Konsultverksamheten sker i bifirman InnoHill Consulting. Företaget verkar globalt utgående från Finland.

I nya upptäckter finns det oerhört många möjligheter, men det befintliga kan i allmänhet endast förbättras i små steg. InnoHill fokuserar på det först nämnda alternativet d.v.s. skapande av nya lösningar, men utesluter inte det senare. Företaget söker praktiska och effektiva lösningar till uttryckta och outtryckta problem med egna resurser eller tillsammans med någon kompanjon. Vid utforskningen av lösningar och utvecklingen av dem tyr sig företaget med bred front till naturvetenskaperna samt till närbelägna tekniska vetenskaper.

InnoHill har inte som målsättning att gå in i framställningen eller försäljningen av de tekniska lösningarna utan strävar att ut licensiera innovationerna till de bästa möjliga kompanjonerna då när ifrågavarande projekts utvecklingsstadium har nått en lämplig mogenhetsgrad.