InnoHill

InnoHill Consulting

Konsulteringen riktar sig mot affärsverksamhetens olika områden med en sträckvidd från utvecklandet av en övergripande strategi för kunden till rådgivning inom små specifika segment. Gedigen branscherfarenhet finns inom läkemedels- och kemi-industrin. Nedan har nämnts några tyngdpunktsområden, men de utgör endast exempel och är inte menade att bilda en omfattande lista av de områdena som konsulteras.

Grundkunnandet för konsulteringen är baserat på Leif Hildéns expertis. Han har nästan 40 års erfarenhet från affärsvärlden genom arbete i olika befattningar och till största delen inom läkemedelsindustrin. Han har två akademiska examina samt deltagit i flera tilläggsutbildningstillfällen. CV kan erhållas på begäran.